Regulamin

 1. Doba w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 10:00 dnia następnego .
  Istnieje możliwość przedłużenia doby za dodatkową opłatą: 25 PLN / za każdą godzinę do godziny 18:00. Po godzinie 18:00 zostanie naliczona równowartość kolejnej doby.
 2. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Obiektu, wyrządzając szkodę mienia obiektu lub Gości ,albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 3. Przed wpłatą zaliczki prosimy o podanie dokładnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT – zaliczkowej oraz końcowej ( imię, nazwisko, adres, lub nazwa i dane firmy ).
 4. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie, brak środków na karcie kredytowej, a także brak kontaktu z Państwa strony, jest równoznaczny z anulacją rezerwacji.
 5. W przypadku dokonania rezerwacji pobytu w Obiekcie w terminie uniemożliwiającym gwarantowanie jej 50% zadatek ze względu na zbyt krótki czas,
  niezbędne jest uiszczenie opłaty za cały pobyt przy meldunku.
 6. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed datą przyjazdu zaliczka nie podlega zwrotowi. Obciążenie to jest traktowane, jako kara umowna za niewykonanie zobowiązania polegającego na złożeniu przez osobę rezerwującą stosownego oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 7. Przy wcześniejszym wyjeździe Gościa Obiekt nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od umowy .
 8. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób .