Rezerwacja

Zasady rezerwacji​

  • Dopuszcza się następujące zasady rezerwacji: rezerwacja online na stronie www , telefoniczna lub mailowa.
  • Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta w trakcie dokonywania rezerwacji , całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient .
  • W ciągu trzech dni po uzgodnieniu terminu , warunków wynajmu apartamentu , Klient zobowiązany jest do wpłacenia zadatku w wysokości 50% kwoty należnej za cały pobyt na konto bankowe AL-DOM apartamenty .
  • Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej , która nie podlega zmianie .
  • W przypadku anulowania rezerwacji z winy AL-DOM , Klientowi należy się zwrot zadatku .
  • Zaksięgowanie kwoty na koncie bankowym AL-DOM jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji apartamentu .
  • Zarządca lub osoba przez niego upoważniona przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail podany przez Klienta , nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu zadatku . Pozostałą kwotę za pobyt Klient wpłaca najdalej 14 dni przed przyjazdem przelewem na konto ( konieczność potwierdzenia ) .
  • We wszystkich apartamentach obowiązuje minimalny czas pobytu 2 doby .